a

a

TÜRKİYE ELEKTRONİK SANAYİİ VE ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

TESEM 2015

22 - 23 MAYIS 2015 / BURSA

KURULTAY İLKESİ

 • TESEM Kurultayı 2 yılda bir TMMOB- EMO tarafından gerçekleştirilir.
 • Kurultaydaki oturum katılımcıları, yazım kurallarına uygun makale sunanlar arasından, bilim kurulu tarafından kurultay programı dikkate alınarak belirlenir.
 • Kurultay panellerine katılanlar sunum hazırlamakta serbesttirler.
 • Türkiye’de elektronik sanayiinin gelişimine katkı yapacak sanayi, tasarım, teknoloji yönetimi, teknoloji politikaları, teknoloji sosyolojisi, girişimcilik ve elektronik mühendisliği eğitimi konularında özgün çalışmaların yer alacağı ortam yaratılır.
 • Kurultayın yapıldığı yılın sonunda, yayınlanacak olan TESEM Raporunun hazırlanmasına kaynaklık eder.
 • Kurultay, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Siyaset, Teknoloji Yönetimi, Tasarım, Eğitim ve Elektronik Bileşenler alanında çalışmalar yürüten uzman ve akademisyenlerin, elektronik sanayii ve teknolojileri konusunda çalışmalarını teşvik eder.
 • Kurultayda, gelecek elektronik teknolojileri ve bileşenlerinin sanayi uygulamaları ve toplum yaşamına olası etkilerinin tartışılacağı ortam yaratılır.
 • TESEM Kurultayı bir sonuç bildirgesi ile kapanır.
 • Kurultay, Türkiye elektronik sanayiinin ve elektronik mühendisliğinin gelişimine katkı anlamında sponsorluk çeşitliliğine önem verir.
 • Kurultay, tam bağımsız Türkiye ideali doğrultusunda, elektronikte kendi teknolojisini üreten ülke konumuna yükselmek hedefi ile gerçekleştirilir.

Mustafa DAYANIKLI
Düzenleme Kurulu Başkanı
tesem@emo.org.tr

 

« Kurultay Çağrısı »

Günümüzde her türlü teknolojinin geliştirilerek üretilmesi, çağdaş her ülkenin birincil amacıdır.


Özellikle de elektronik teknolojilerinin bu anlamdaki yerini, dik durmak isteyen ülkeler için ayrı tutmak gerekmektedir. Ölçmek, kontrol etmek, kaydetmek, izlemek, yenisini tasarlamak, tedavi etmek, onarmak, vurmak, göndermek, yargılamak gibi neredeyse her türlü eylem elektronik teknolojileri ile yapılıyor oldu.

KONULAR

 • Türkiye’de Elektronik Sanayiinin dünü, bugünü, yarını
 • Elektronikte gelecek teknolojileri
 • Dünya’da Teknoloji Politikaları: stratejiler, destekler, hedefler
 • Teknoloji ve yenilik yönetimi
 • Tekno girişimcilik ve yenileşim
 • Ar-Ge, yazılım ve ergonomi,
 • Elektronik mühendisliği eğitimi
 • Teknoloji yaratma kültürü ve sosyolojisi
 • Elektronik sanayii gelişimi ve geleceği üzerine model önerileri
 • Yeni nesil elektronik bileşenler ve potansiyel uygulamaları

 

RAPOR YAZIM TAKVİMİ

Son Gönderim

:

29 Ekim 2015

Rapor Yazım Bitişi

:

25 Aralık 2015

Kamuoyu Açıklaması

:

12 Ocak 2016

 

Yazım Kuralları
Bildiri Gönderimi

 

DÜZENLEYENLER

KATILIMCI ve
DESTEKLEYEN
KURULUŞLAR

Bizi Takip Edin

  

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Tesem

Sitemap  |  Tasarım : interbim.com