a

a

TÜRKİYE ELEKTRONİK SANAYİİ VE ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

TESEM 2015

22 - 23 MAYIS 2015 / BURSA

PROGRAM

 

                            

1. GÜN     (22 Mayıs 2015) CUMA

 

Kayıt                          09:00 - 09:30

Açılış Konuşmaları   09:30 - 11:00

Sn. Remzi ÇINAR                            – EMO Bursa Şb. Y.K. Bşk.

Sn. Mustafa DAYANIKLI               – Kurultay Bşk.

Sn. Hüseyin YEŞİL                           – EMO Y.K. Bşk.

Sn. Sıddık YARMAN                       – TESİD Y.K. Bşk. Vekili

Sn. Volkan ÖZGÜZ                          – Sabancı Üniversitesi

Sn. Güneş YILMAZ                         – Uludağ Üniversitesi

Sn. Davut KAVRANOĞLU            – Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakan Yrd.

 

1. Oturum                  11:00 – 12:00

 

Dünyada elektronik sanayii: Örnek ülkelerin hedefleri, stratejileri, modelleri, destekleri,

 

Çağrılı Bildiri: Sıddık YARMANİstanbul Ü.

 

2. Oturum                  12:00 – 13:00

 

Elektronikte gelecek teknolojileri: Türkiye'nin  yeri

Çağrılı Bildiriler:

İsmet İnönü KAYA - Sabancı Ü.        “Grafen yarıiletken ve elektronik uygulamaları”

Tülay YILDIRIM  - Yıldız Teknik Ü. “Siber Güvenlik ve Biyometrik Araştırmalar”

 

Öğle arası                  13:00 – 14:00

 

1. Panel                      14:00 – 16:00

 

 

Türkiye’de elektronik sanayii kapsamında, tüketici elektroniği ve geleceği

 

 

Panel Yöneticisi: Hakkı  OCAKAÇAN

 

Konuşmacılar

Kamil ÖZKAN Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı

"Enerji Etiketi ve Eko Dizayn düzenlemeleri"

Mustafa UĞUZ Arçelik

M. Oğuz Çitçi ERA

“ 2023 İhracat Hedefi ve Elektrik Elektronik Sanayi ”

Tülin GÜNDÜZ CENGİZ Uludağ Ü.

 “Bilişsel Ergonomi ve Tüketici Elektroniği Tasarımında Ergonominin Önemi”

Hayrettin ÖZAYDIN TUYAD

“Türkiye’de uydu ve CATV alıcı uygulamaları”

 

 

3. Oturum                  16:00 – 17:30

 

Yeni nesil elektronik ürünler: Dünya'dan Türkiye'ye yansımalar

 

Oturum başkanı:    Enver İBEK

Bildiri/Çağrılı Bildiri Sunumları

Gökhan SEZER - Delva - Armağan ERGÜN- İzmir YTE  

 “Basılabilir Elektronik ile Esnek Quantum Nokta Ekran Üretimi”

Ali AKURGAL - Akurgal Danışmanlık
"Elektronik mühendisliğinde yazılım etkileşimi ve  gömülü yazılımlar"

Kamil GÜRSEL - Elimko
"Otomasyonun Dünü, Bugünü ve Endüstri 4.0"

Tülin GÜNDÜZ CENGİZ - Uludağ Ü.

“Zihinsel performansın iş üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi”

 

2. Panel                      17:30 – 19:30

 

Türkiye'de elektronik sanayii politikaları ve stratejilerinde; doğrular, yanlışlar, öneriler

 

Panel Yöneticisi: Ahmet TARIK UZUNKAYA

Bildiri/Çağrılı Bildiri Sunumları

Kamil ÖZKAN Bilim Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı

“Sanayi Strateji Belgesi, 2023 Vizyonu, Stratejik ürünler”

Duran LEBLEBİCİ İTÜ (E)

 “Türkiye’de Elektronik Sanayii ve Gelişimi”

Mustafa DAYANIKLI EMO Bursa Şb.
"Elektronik Sanayiindeki KOBİ’ler ve Desteklenmesi İçin Öneriler"

Berna BOZKIRLIOĞLU Bahçeşehir Ü. 

“Türkiye’de inovasyon yönetimi”

 

Kurultay kokteyli                   19:30 – 20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GÜN    ( 23 Mayıs 2015) CUMARTESİ

 

 

4. Oturum                  09:30 – 10:30

 

Teknoloji yönetimi ve sosyolojisi: Türkiye’de sanayii politikaları ve entelektüel sermaye

 

Oturum başkanı: Mustafa DAYANIKLI

Bildiri/Çağrılı Bildiri Sunumları

Fatih YALINBAŞ - Nihal SAĞLAM - Uludağ Ü. - TTO

“Teknoloji ve yenilik yönetimi”

Metin BECERMEN - Uludağ Ü.  

“Teknolojiye Felsefi Bakış”

N. Coşkun İRFAN - UPB 

“Teknoloji Yönetimi kapsamında fikri mülkiyet”

Selim ERKEK - Uludağ Ü. - TTO  

Tekno-girişimi Etkilyen Faktörler”

 

 

 

3. Panel                      10:30 – 12:00

 

Türkiye’de stratejik bileşenlerin geliştirilmesi ve üretimi için model önerileri

 

Panel Yöneticisi: Duran LEBLEBİCİ

Bildiri/Çağrılı Bildiri Sunumları

Barbaros ŞEKERKIRAN - Mikroelektronik

Aziz ULVİ ÇALIŞKAN - Tubitak/Yital - UEKAE

Berker MOĞULKOÇ - Aselsan    

 

 

5. Oturum                  12:00 – 13:00

 

Elektronik mühendisliği öğretimi: Sorunlar ve çözüm önerileri

 

Oturum başkanı: Nusret GERÇEK

Bildiri/Çağrılı Bildiri Sunumları               

Hakan KUNTMAN - İTÜ

Hasan DİNÇER - İKÜ

 

 

Öğle arası                  13:00 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Panel                      14:00 – 15:30

 

Elektronik mühendisliği öğreniminde sanayinin beklentileri ve karşılanması için öneriler

 

Panel Yöneticisi: İrfan ŞENLİK

Bildiri/Çağrılı Bildiri Sunumları

Ahmet DERVİŞOĞLU İTÜ (E)             

Ayhan ISPALAR Emko                

Çetin KARAKAYA Secol  / Ali AKURGAL Akurgal Danışmanlık
“Elektronik mühendisliği öğrenimi için model önerisi”

 

 

6. Oturum                  15:30 – 16:30    

 

Teknoloji yönetimi ve teknoloji haritaları: Elektronik sanayiindeki önemi ve uygulaması

 

Oturum başkanı:   GÜNEŞ YILMAZ

Bildiri/Çağrılı Bildiri Sunumları

Uran TİRYAKİOĞLU - İSO
“Elektronik sektöründe Orta Ölçekli Ar-Ge Bölümü Yönetimi”

Dilek ÇETİNDAMARSabancı Ü.

“Teknoloji Yönetimi ve Teknoloji Haritaları”

Nusret GERÇEK- EMO Elektronik MEDAK / Ali AKURGAL  - Akurgal Danışmanlık
"Teknoloji nasıl planlanır? 4G"

 

 

5. Panel                      16:30 – 18:30

 

Elektronik sanayiinde yerli üretim” kapsamında savunma sanayii ve iletişim teknolojileri

 

Panel Yöneticisi: Tuncay ATMAN

Konuşmacılar

Hakan AKSUAselsan

Ömürhan AKDEMİRSavronik

Tayfun ÖZGÜDERHavelsan

Ersin ÖZTÜRKNetaş

Niyazi BELENLİ – SSM

Erdener İLDİZ EMO İstanbul Şb.

                         

 

Kurultay Kapanışı                  19:00

 

 

 

KONULAR

  • Türkiye’de Elektronik Sanayiinin dünü, bugünü, yarını
  • Elektronikte gelecek teknolojileri
  • Dünya’da Teknoloji Politikaları: stratejiler, destekler, hedefler
  • Teknoloji ve yenilik yönetimi
  • Tekno girişimcilik ve yenileşim
  • Ar-Ge, yazılım ve ergonomi,
  • Elektronik mühendisliği eğitimi
  • Teknoloji yaratma kültürü ve sosyolojisi
  • Elektronik sanayii gelişimi ve geleceği üzerine model önerileri
  • Yeni nesil elektronik bileşenler ve potansiyel uygulamaları

 

RAPOR YAZIM TAKVİMİ

Son Gönderim

:

29 Ekim 2015

Rapor Yazım Bitişi

:

25 Aralık 2015

Kamuoyu Açıklaması

:

12 Ocak 2016

 

Yazım Kuralları
Bildiri Gönderimi

 

DÜZENLEYENLER

KATILIMCI ve
DESTEKLEYEN
KURULUŞLAR

Bizi Takip Edin

  

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Tesem

Sitemap  |  Tasarım : interbim.com