a

a

TÜRKİYE ELEKTRONİK SANAYİİ VE ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

TESEM 2015

22 - 23 MAYIS 2015 / BURSA

KURULTAY ÇAĞRISI

"Elektronik sanayii gelişirse, ülkemiz gelişir..."

 

Türkiye Elektronik Sanayii ve Elektronik Mühendisliği (TESEM) Kurultayına elektronik sanayine, teknoloji yönetimine, teknoloji sosyolojisine, elektronik mühendisliği eğitimine, girişimciliğe, yenilikçiliğe ve her şeyden öte bu ülkenin kalkınmasına gönül vermiş tüm kurum, kuruluş ve konunun uzmanlarının katkısını bekliyoruz.

 

 

NEDEN?

 

Katkınızı bekliyoruz çünkü;

 

Ülkemiz tarihte hiçbir zaman sömürge olmamış, ancak hala gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan Dünya'daki tek ülke konumunda. Biz bunu hak etmediğimizi ve hangi alanda olursa olsun, sorunlarımızın yine bizim çözüm reçetelerimiz ile giderileceğini, dışarıdan hazır reçetelerin çözüm olamayacağını düşünüyoruz.

 

“Gelişmiş ülke” konumuna elektronik teknolojilerine hakim olmadan, ulaşılamayacağına inanıyoruz. Elbette elektronik sanayinin bir atılım gerçekleştirmesi ülkenin teknoloji politikalarından ve onun destekleyici unsurları olan teknoloji yönetimi, teknoloji sosyolojisi, girişimcilik ve yenilikçilik ortamına yani entelektüel girişimine de bağlı olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca elektronik sanayisinin öneminin toplumumuza ve ülkeyi yönetenlere iyi anlatılamadığını söyleyebiliriz.

 

Bu nedenlerle konuları “elektronik sanayii” ve “elektronik mühendisliği” olan akademisyenler ve uzmanlardan katkı beklediğimiz gibi, çalışmalarının odağına “elektroniği” ve “teknolojiyi” konu edinen;

 • teknoloji yönetimi,
 • teknoloji politikaları,
 • teknoloji sosyolojisi,
 • girişimcilik ve
 • yenilikçilik

konularında uzman ve akademisyenlerin görüşlerine, daha doğru ifadeyle makale ve bildirilerine de ihtiyacımız var. Bu alanlardaki bilgileri değerlendirerek elektronik sanayisinin ve elektronik mühendisliği mesleğinin, daha farklı bakış açılarına sahip olarak, ileriye yönelik atılım yapmasına kaynaklık edeceğine inanıyoruz.

 

Elbette elektronik sanayini ileriye taşıyacak olan en önemli unsurun da “çoklu disiplinli yapıya sahip elektronik mühendisleri” ile olacağına da inanıyoruz. Bu kapsamda elektronik mühendisliği eğitimi nasıl geliştirilmelidir ki elektronik sanayii gelişimine daha fazla katkı yapsın? Bu konuda da hem elektronik sanayii sektöründen, hem elektronik mühendisliği eğitimi alanından somut öneriler sunan makale ve bildiriler kurultaya önemli katkı yapacaktır. Özellikle büyük elektronik sanayii kuruluşlarının insan kaynakları ve Ar-Ge bölümleri ile iş geliştirme bölümlerinin “nasıl bir elektronik mühendisi?” sorusuna yanıt olabilecek bildiri, sunum ve makaleleri kurultaya önemli katkı yapacaktır.

 

Ayrıca, elektronik sanayinin gelişiminde olmazsa olmaz konu “Türkiye'de stratejik bileşen teknolojisinin geliştirilmesi ve sanayisinin kurulması, bu alandaki gelişmeler için yapılması gerekenler ve yapılanlar ile ilgili özgün fikir ve çalışmalar da kurultaya önemli katkı sunacaktır.

 

 

 

ÇAĞRIMIZ

 

Şunu ifade edebiliriz ki “elektronik sanayi gelişirse, ülkemiz de gelişecektir” tüm bu alanlarda faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş, akademisyen, uzman her kesimi TESEM kurultayına katkı sunmaya çağırıyoruz:

KONULAR

 • Türkiye’de Elektronik Sanayiinin dünü, bugünü, yarını
 • Elektronikte gelecek teknolojileri
 • Dünya’da Teknoloji Politikaları: stratejiler, destekler, hedefler
 • Teknoloji ve yenilik yönetimi
 • Tekno girişimcilik ve yenileşim
 • Ar-Ge, yazılım ve ergonomi,
 • Elektronik mühendisliği eğitimi
 • Teknoloji yaratma kültürü ve sosyolojisi
 • Elektronik sanayii gelişimi ve geleceği üzerine model önerileri
 • Yeni nesil elektronik bileşenler ve potansiyel uygulamaları

 

RAPOR YAZIM TAKVİMİ

Son Gönderim

:

29 Ekim 2015

Rapor Yazım Bitişi

:

25 Aralık 2015

Kamuoyu Açıklaması

:

12 Ocak 2016

 

Yazım Kuralları
Bildiri Gönderimi

 

DÜZENLEYENLER

KATILIMCI ve
DESTEKLEYEN
KURULUŞLAR

Bizi Takip Edin

  

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Tesem

Sitemap  |  Tasarım : interbim.com